Nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto Sarc+Siggen Taika Pirilälle rakentamisen kiertotaloutta käsittelevästä diplomityöstä

Suomen Arkkitehtiliitto on myöntänyt vuoden 2024 Wuorio-palkinnon parhaasta arkkitehtuurin alan diplomityöstä Aalto-yliopistosta valmistuneelle Taika Pirilälle. Pirilän diplomityö käsittelee ajankohtaista kiertotalouden teemaa rakennusten purettavuuden näkökulmasta.

Pirilä tutki diplomityössään ”Suunniteltu purettavaksi – Purettavuus joustavuuden ja uudelleenkäytön mahdollistajana uudisrakentamissa”, miten rakennusten purettavuus voisi mahdollistaa resurssien viisaan ja tehokkaan hyödyntämisen. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää rakennusosien suunnittelua siten, että niiden talteenotto ehjinä on mahdollista.

Linkki uutiseen: https://www.safa.fi/uutiset/nuoren-arkkitehdin-wuorio-palkinto-taika-pirilalle-rakentamisen-kiertotaloutta-kasittelevasta-diplomityosta/